You are here:

Terms and conditions

Avbokningsvillkor

Hockey Camper

 • Er plats är reserverad och måste vara betald inom (10 dagar) efter anmälan. Anmälan är bindande.

Fakturering hanteras av vår svenska samarbetspartner Light The Way AB.

Avbokningsregler:

 • Vid avbokning mer än 90 dagar före camp start:
  utan läkarintyg är avbokningsavgiften 20% av paketets pris
  med läkarintyg är avbokningsavgiften 10% av paketets pris
 • Vid avbokning mellan 60 och 89 dagar före camp start:
  • utan läkarintyg är avbokningsavgiften 30% av paketets pris
  • med läkarintyg är avbokningsavgiften 20% av paketets pris
 • Vid avbokning 59 dagar eller mindre före camp start kommer ingen återbetalning ske. 
 • Avbokning efter att campen har påbörjats är ej möjligt.
 • Plats kan överlåtas till annan spelare efter godkännande från Swedish Hockey Skills.

Ansvarsfrihet vid skador:

Jag godkänner att sökanden har god hälsa och kan delta i fysiska aktiviteter. I händelse av att deltagande blir skadad i avsaknad av en förälder eller vårdnadshavare ger jag tillåtelse till ansvariga att söka läkarvård. Hockey är en farlig sport. Deltagande kan leda till skada eller död. Alla spelare och deras föräldrar / vårdnadshavare är överens om att hålla Swedish Hockey Skills, dess anställda, underleverantörer och agenter ansvarsfria för incidenter, olyckor eller förekomster som kan uppstå av deltagande i detta program.
Observera: Du måste godkänna ovanstående ansvarsfrihet för att bli berättigad till Swedish Hockey Skills Camp.

Förälder eller annan ansvarig medföljade är ansvarig för spelare på kvällar och på utflykter. 

Force majeure:

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser och tjänster från underleverantörer (inklusive tillhandahållandet av istider), fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan fullgöra vissa förpliktelser under campen skall utgöra grund till att vi befrias från dessa förpliktelser.

Cookies

We employ the use of cookies. By accessing the7.io, you agreed to use cookies in agreement with the The Seven’s Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

Table of contents